Hírek

Elérhetőségek

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése értelmében a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít.

A beszámoló teljes képet ad a nyújtott szolgáltatásokról.