Hírek

Elérhetőségek

Pályázati kiírás pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető munkakör betöltésére

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi-gazdálkodási csoport

pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5744 Kevermes, Jókai utca 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A csoport ellátandó feladatainak szervezése, költségvetés készítése (tervezés, módosítás, zárszámadás), időközi pénzügyi beszámolók, mérlegjelentések készítése, pénzügyi ellenjegyzői feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A költségvetési rendeletek előkészítésével, módosításával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Az éves költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló előkészítése a zárszámadási rendelettel. Az önkormányzatok költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel, az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. A Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás. A költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. A vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása. A normatív állami, normatív kötött felhasználású támogatások, központosított támogatások, állami és egyéb támogatások igénylésével, elszámolásával, intézményfinanszírozással kapcsolatos feladatok ellátása. Pénzügyi gazdálkodási szabályzatok és azok folyamatos aktualizálásának elkészítése.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Közszolgálati Szabályzat és a helyi rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Felsőfokú képesítés, A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkörben előírt képesítés,

•         költségvetési gazdálkodás - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         szakképesítést igazoló okiratok másolata

•         87/2019.(IV.23.) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz

•         nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

•         hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban részt vevők a teljes pályázati anyagot megismerhessék

•         összeférhetetlenségi nyilatkozat a Kttv. 84-87.§-a szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Recskiné Molnár Éva nyújt, a 68/434-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5744 Kevermes, Jókai utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I./964/2021. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-gazdálkodási csoportvezető.

•         Elektronikus úton Recskiné Molnár Éva részére a jegyzo@kevermes.hu E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Recskiné Molnár Éva, Békés megye, 5744 Kevermes, Jókai utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók személyes meghallgatására sor kerül. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Kevermes Önkormányzat hirdetőtáblája - 2021. május 19.

•         https://kevermes.asp.lgov.hu - 2021. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 19.